FAQ4UNI

BWL в Кьолн, Германия

Какви са особеностите при кандидатстване за твоята специалност/университет?

Кандидатстването е процес, с който много  кандидат-студенти не са напълно запознати и затова често предпочитат да потърсят чужда помощ, вместо да се поинтересуват и да попълнят нужните документи сами. Аз също кандидатствах чрез фирма, но доста от нещата си ги свърших сам. Кьолнският университет няма кой знае какви особености при кандидатстването. Попълват се стандартните документи, които се изискват от всеки един университет в Германия. Освен това си спомням, че трябваше да пиша мотивационно писмо, което е просто формалност и не беше нужно да отделям дни и седмици, за да напиша нещо уникално и неповторимо. Изискванията за BWL в университет в Кьолн са по-високи от много други специалности, защото университетът е един от най-предпочитаните в Германия за икономически специалности. Затова е добре да имаме интересно СВ и разбира се успех на дипломата поне над 5.0 (по българската скала).

Какво ти харесва и какво не в университета?

Всеки университет има предимства и недостатъци. Според мен предимствата на Кьолнскияа са, че е доста популярен сред българите и лесно се създават изключителни приятелства и много контакти, които винаги биха били полезни в бъдеще. Разбира се, друженето с българи ограничава интернационалните контакти, но всеки има правото сам да избира. Университетът разполага с огромна спортна база, разпръсната из целия град и предлага многоброен набор от спортни курсове, повечето от които са безплатни. Наличието на Fachschaft специално за икономическите специалности също е огромно улеснение, защото не е нужно да се снабдявам с учебници по всеки предмет, а е достатъчно да си осигуря Mitschrift (напечатан от Fachschaft-a „учебник”, който съдържа всички фолия от всички презентации на професора по дадения предмет и обяснение към всеки слайд). Като пример бих използвал, че вече съм към края на следването ми, а до сега никога не съм си купувал учебник.

Николай Бтаранов разказва за своя опит и впечатления тук.

Share this

Submit your comment