FAQ4UNI

Ивелина Петрова, Психология в Манхайм

Тъй като вече има доста изписано за психологията ( Psychology ) като специалност, аз ще конкретизирам как изглежда тя в Университет Манхайм.

Приемането е сравнително лесно – изисква се висока диплома за средно образование, като се обръща специално внимание на математиката, биологията и английския език в дипломата (ако не сте учили английски език в гимназията сертификат за езика е доста важен – например TOEFL etc.). Препоръки, документи от практика в сферата и подобни неща също се взимат под внимание.

Предмети

В първите 2 семестъра се изучават основни предмети – „Въведение в научната работа“, „Статистика 1 и 2“, „Основна психология 1 и 2“, „Биологическа психология“, „Социална психология“. В трети семестър се избират 3 от 4 избирателни предмети, които в повечето случаи са основата за специализация. Университет Манхайм предлага: „Клинична психология“, „Педагогическа психология“, „Работна и организационна психология“ и „Пазарна и рекламна психология“ (последният предмет се предлага в много малко университети в Германия). До 6 семестър избраните „специализиращи предмети“ се изучават подробно.

Основен акцент в специалността се слага върху статистическите предмети, както и работата със статически програми (SPSS, Systat, Gpower, R). Тези знания се прилагат по време на така наречените практики, които се провеждат в 4 и 5 семестър. Те представляват големи проекти, в които се правят проучвания по дадена тема – създават се анкети или се провеждат експерименти с хора, които после студентите сами анализират статистически и представят (както и пишат курсова работа под формата на научна статия за проведеното от тях изследване). Същото представлява и бакалавърскатаработа в 6 семестър. Повечето изпити са писмени, с изключение на изпитите по трите специализиращи предмета и то само в 6 семестър.

Прочети повече тук.

Share this

Submit your comment