FAQ4UNI

Теодора Захариева, Психология

Какво представлява специалността?

Психологията се занимава с мисленето, превижяванията и действията на човека и с начините, по които те се отразяват на самия него, на семейството, обществото, работната среда. Служи си с изследване на процесите на различни нива – започва от клетъчното, минава през структурно, функционално, сетивно, когнитивно (мисловно) и стига до социално/обществено.

Как се кандидатства (особености)?

Кандидатстването е по стандартния начин с диплома, мотивационно писмо, препоръки от преподавател и т.н., както е зададено на съответния сайт. Особености на кандидатстването като изпращане на документите не директно до университета, а до друга ‘организация’, ако има такива, се взимат от сайта на университета. Балът за кандидатстване е висок, което също трябва да се провери на  сайтовете на университетите, защото варира леко.Случва се балът да пада в по-малки университети,които не са известни като добри в психологията (Дрезден преди 2 години например), но общото очакване, което човек трябва да има, е за бал от порядъка на не повече от 1,2.

Колко време продължава следването?

Следването е 6 семестъра (3 години) за бакалавър и още 4 семестъра (2 години) за магистър. Както при доста специалности в Германия, магистратурата е свързана с много висок бал от бакалавъра (между 1 и 1,5 средно).

Какви са основните дисциплини/предмети, които се изучават?

  • Статистика 1 и 2
  • Психологична диагностика 1 и 2 (продължение е на статистиката, не става дума директно за клинична диагностика и диагностициране на заболявания, а за статистическите методи,които се използват)
  • Обща психология 1 и 2 (основни процеси като мислене, памет, учене, емоции, възприятия и други)
  • Биопсихология 1 и 2 (невроанатомия, неврофизиология, сетива, хормонална система, опорно-двигателна система, неврофизиология на съня, заболявания/ травми на мозъка и методите за изследването им)
  • Личностна психология
  • Социална психология (социални процеси и човекът в обществото най-общо)
  • Психология на развитието (Entwicklung über die Lebensspanne, развитие на човека от преди раждането до смъртта)
  • Педагогична психология (психология на деца и методи за ефективност при учене, възпитание и т.н.)
  • Клинична психология и психотерапия (изучаване на психически заболявания, начините за диагностицирането им, начини за лечение)
  • Работна, Инженерна и Организационна психология

Прочети повече тук.

Share this

Submit your comment