FAQ4UNI

Дидо Рашевски, Строително инженерство (Civil Engineering)

Сънуваш формули, сметки, греди и колони и подпалваш калкулатора си на почти всеки изпит, а те не са малко. Но ти си човекът, на когото се разчита да направи една добра идея реалност. Влагайки от себе си под твоите ръце се изграждат сгради, пътища, мостове, тунели. От нищо правиш нещо.

За 3 години бакалавър имаш възможността да се ориентираш дали искаш да си шефът на строителната площадка или пък да изчислиш и планираш всичко до най-малкия детайл. Можеш да се насочиш към правене нанаука като например компютърно моделиране и симулации или пък към практическата организация на строителния процес. Профилиранията в бакалавър са 4, от които 2 задължителни. Транспорт, водно строителство, конструктивно строителство и строително предприемачество.

Какви са перспективите?

Строителното инженерство е една от традиционно дефицитните специалности, особено за Германия. А колкото по-нагоре се изкачва или съответно тясно профилира човек, толкова по-солидни стават хонорарите.  В по-теоритичните направления се изучават всякакви видове структури. Доволно всеобхватна материя, която позволява специализиране в много различни една от друга области – от традиционното строителство на сгради и съоръжения до алтернативни енергоизточници, строително право, самолетостроене, дори медицина и др. Общовалидна максима е, че работа за строителните инженери винаги е имало и ще продължава да има. Важи и за работа по време на следването. След втората година намирането на работа към университета или частно бюро не е проблем.

Особености при кандидатстването?

Периодично приемът на някои места е свободен. Повечето университети изискват няколкоседмична практика на строителен обект към строителна фирма.Удостоверение за практика от България е достатъчно (би могло да изискат още да напишеш доклад или да те препитат какво си правил). Последните години се наблюдава ръст на новите, следователно и балът се качи. С оценка между 1,2 и 1,5 се влиза ако не на първо, на второ класиране.

Прочети повече тук.

Share this

Submit your comment