FAQ4UNI

Димитър Личев, Машиностроене (Mechanical engineering)

Сигурно сте си задавали въпроса какво се крие зад тази дума „машиностроене” (Mechanical Engineering),  какво представлява като специалност? Често хората решават, че като следваш тази специалност реално учиш за автомонтьор… Е, в следващите редове ще се опитам да опровергая това разпространено(и грешно) мнение. Та, ако сте фенове на винтчетата, болтчетата и гайките, то тази статия е за Вас!

Първата година се изучават основни за следването дисциплини – Висша математика I, II, и Техническа механика I, II. Това са така наречнитеориентировъчни предмети, които трябва да бъдат взети задължително до края на 3ти семестър. Предметите се водят ориентировъчни, защото ако не ги разбирате и не можете да си вземете изпита в определеното за това време, то вие не сте за тази специалност.

Други предмети, които се учат първата година са: Химия, Информатика,Материалознание (двусеместриален изпит), Машинни елементи(четирисеместриален изпит).

По време на бакалавъра, който вече е 4 години, се учат още:Термодинамика(двусеместриален изпит), Физика, Техническа механика III, IV (двусеместриален изпит), Електротехника, Висша математика III, Икономика, Изчислителна техника, Теория на флуидите, Машини и процеси.

За всяка от подчертанитедисциплини се изисква тестат, за да ви допуснат до изпит. Тестатът се изразява всъбирането на точки от домашни работи или контролни през семестъра. Ако не се покрие поставената граница, то не можете да положите въпросния изпит и трябва след година отново да правите тестата.

Освен задължителните предмети, трябва да изберете в 5ти семестърSchwerpunkt. Това се прави от един списък с 18 възможни(разнообразни) модула.

Основните направления за специализация са следните:

  • Общо машиностроене
  • Енергийни и природозащитни техники
  • Автомобилна техника
  • Мехатроника
  • Развитие на продукт и конструкция
  • Техника на производство/продукция
  • Теоретично машиностроене
  • Материали и структури за високопроизводителни системи

Прочети още тук.

Share this

Submit your comment