FAQ за образование в Австрия

Какви са изискванията за прием в университет?
Следването в Австрия е добър вариант за българските студенти. Качеството на образованието е добро, а академичните такси ниски, но за сметка на това стандартът на живот е доста висок.
Езикът на обучение е немски, но някои университети предлагат и програми на английски език.
Интересен е фактът, че в Австрия има квоти по отношение на чуждестранните студенти, с цел да се намали големият наплив.
Следването в Австрия е трудно, но за сметка на това нивото на образование е много високо.

Какви документи са необходими за кандидатстване?
Необходимите документи за кандидатстване са както следва:
– Валиден международен паспорт / лична карта
– Диплома за средно образование или академична справка за учениците в 12-ти клас (оригиналът се представя при самото записване в университета)
– Попълнен формуляр за кандидатстване от съответния университет – може да бъде изтеглен от сайта на образователната институция
– Сертификат по немски език (признават се DSD, DSH I Test DAF) – ако не е наличен такъв, има варианти за изкарването на подготвителна година и посещаването на немски езиков курс в самия университет.
– Възможно е да бъде поискано и мотивационно писмо и препоръки

Полезна информация:
Документите на български език подлежат на превод и легализация.

Колко време отнема да се подготвят?
Времето за подготовка на документите като цяло е индивидуално. Зависи от:
– Образователната институция, в която се обучава кандидатът в момента на кандидатстване
– Знанията му по езика, по който ще държи изпит за сертификат
– Наличието на препоръки

Какви са сроковете на кандидатстване?
Крайни срокове за кандидатстване:
· 1-ви септември – краен срок за кандидатстване за зимен семестър
· 1-ви февруари – краен срок за кандидатстване за летен семестър

Полезни връзки
www.studieren-in-oesterreich.de/ – сайт за образованието в Австрия
www.studyinaustria.at/study_in_austria/ – всичко за образованието в Австрия

Share this

Submit your comment