FAQ за образование в Белгия

Какви са изискванията за прием в университет?
Белгия не е сред популярните страни за български студенти. Кандидат-студентите могат да изберат за език на обучението си и английски, но в повечето университети е необходимо студентите са говорят и един от трите официални за Белгия езици – фламандски, немски или френски.
Интересен за страната факт е, че белгийската държава финансира част от образованието на студентите, идващи от Европейския съюз.
Кандидатстване в университетите може да се осъществи по електронен път или чрез изпращане на документи на хартиен носител до съответния университет.

Какви документи са необходими за кандидатстване?
Необходимите документи за кандидатстване са както следва:
– Валиден международен паспорт / лична карта
– Диплома за средно образование или академична справка за учениците в 12-ти клас
– Сертификат, удостоверяващ знанията по съответния език
– Възможно е да бъде поискано и мотивационно писмо и препоръки

Полезна информация:
Документите на български език подлежат на превод и легализация.

Колко време отнема да се подготвят?
Времето за подготовка на документите като цяло е индивидуално. Зависи от:
– Образователната институция, в която се обучава кандидатът в момента на кандидатстване
– Знанията му по езика, по който ще държи изпит за сертификат
– Наличието на препоръки

Какви са сроковете на кандидатстване?
Крайни срокове за кандидатстване:
· 15-ти юли – краен срок за изпращане на българските дипломи на кандидат-студентите, за да бъдат приравнени с белгийските такива
· Август – втори етап на кандидатстването

Полезни връзки
www.belgium.be/en/education/ – портал за образованието в Белгия
www.enseignement.be/ – информация за образованието в Белгия

Share this

Submit your comment