FAQ за образование в Германия

Какви са изискванията за прием в университет?
Следването в Германия е примамливо за българските студенти по ред причини. Такива са високото качество, престижната диплома и финансовата достъпност. Въпреки че таксите в университетите не са високи, важно е да се обърне внимание на факта, че в Германия няма заеми, които да покрият цялата такса за обучение за всичките години.

Езикът на обучение обикновено е немски, но наборът от учебни програми на английски език се увеличава все повече.

Следването продължава три години, но стандартно студентите успяват са завършат за четири или дори повече.

Кандидатстването в университети в Германия става по няколко начина. Може да се кандидатства централизирано или директно в зависимост от специалността. Вариантите са:
– Документите да се подадат директно към избрания университет
– Чрез Централата за разпределение на студентските места (Zentrale Vergabestelle)– обикновено чрез нея се кандидатства за специалностите с ограничен прием (медицина, биология, стоматология, фармация)
– Чрез Uni Assist

Какви документи са необходими за кандидатстване?
Необходимите документи за кандидатстване са както следва:
– Валиден международен паспорт / лична карта
– Диплома за средно образование или академична справка за учениците в 12-ти клас (оригиналът се представя при самото записване в университета)
– Сертификат по немски език (признават се DSD, DSH I Test DAF)
– Допълнително могат да бъдат поискани:
o Формуляр за кандидатстване на самия университет
o Мотивационно писмо
o Препоръки
o Допълнителни документи за стаж или друго

Полезна информация:
Документите на български език подлежат на превод и легализация.
Мотивационното писмо е от изключително важно значение за една кандидатура, поради което в никакъв случай не бива да бъде подценявано.

Колко време отнема да се подготвят?
Времето за подготовка на документите като цяло е индивидуално. Зависи от:
– Образователната институция, в която се обучава кандидатът в момента на кандидатстване
– Знанията му по езика, по който ще държи изпит за сертификат
– Наличието на препоръки

Какви са сроковете на кандидатстване?
Крайни срокове за кандидатстване:
· 15-ти юли – краен срок за кандидатстване за зимен семестър, но е възможно за определен университет да бъдат други, така че е добре студентите да проучат този въпрос (повечето студенти се ориентират и кандидатстват още в началото на годината)
· 15-ти януари – краен срок за кандидатстване за летен семестър

Полезна информация: Повечето специалности започват от зимен семестър, а резултатите обикновено излизат през август.

Полезни връзки
www.studying-in-germany.org – информация за образованието в Германия
www.dw.de/top-stories/study-in-germany/s-8010 – информационен сайт на DW за образование в Германия
www.study-in.de – портал за образование в Германия

www.germanyhis.com – информация за немската здравна система

Share this

Submit your comment