FAQ за ученето във Франция

Какви са изискванията за прием в университет? 
Процедурите за кандидатстване зависят от типа на учебното заведение и избраната специалност. Студенти от страни-членки на Европейския съюз, се регистрират онлайн в сайта на AdmissionPost-Bac (APB) или в Интернет сайтовете на избраните учебни заведения.

Няма ограничения в броя на специалностите и университетите, в които може да се кандидатства. Единствено приемът в учебни институции в Париж може да бъде ограничен, поради огромното търсене.

При подаване на кандидатура в университет, кандидатите трябва да вземат предвид условията за прием в собствените си страни. Поради факта че в България дипломата за средно образование не е достатъчна за прием в университет, кандидат-студентите трябва да предоставят уверение за прием или успешно положен приемен изпит в България, за да бъдат приети във Франция.

За специализираните училища и институции кандидатите преминават през конкурс, изпит пред комисия и по документи, като кандидатстването става чрез изпращане на документите до съответните учебни заведения.

За успешна кандидатура е необходимо:
– Диплома за средно образование (еквивалентна на френската диплома bac)
– Владеене на френски на ниво, отговарящо на изискванията на съответното учебно заведение (препоръчителна диплома DELF B2)
– Добър успех по предметите, свързани със специалността
– Наличие на необходимите финансови средства за периода на обучение (могат да се проучат възможности за стипендии)

Какви документи са необходими за кандидатстване?
Необходимите документи за кандидатстване са следните:
– Валиден международен паспорт / лична карта или акт за раждане
– Диплома за средно образование или академична справка за учениците в 12-ти клас
– Сертификат по френски език (DELF, DALF, TCF, TEF) – възможно е и да не е необходим, зависи от броя изучавани часове по френски език и наличието на дипломи
– Уверение за записване в университет
– За специалности като архитектура е необходимо да се предостави и портфолио
– Мотивационно писмо

Колко време отнема да се подготвят?
Подготвянето на кандидатура за кандидатстване във Франция отнема време. Зависи от много допълнителни фактори. Основна пречка е предоставянето на уверение за записване в университет или за успешно положени изпит, което изисква време и известни усилия.

Има ли интервю за прием?
Наличието на интервю зависи от учебната институция. Кандидатите трябва да бъдат подготвени за такова.

Какви са сроковете на кандидатстване?
Процесът по подаване на кандидатурата започва още през януари и е необходимо кандидатите да са се ориентирали още в началото на година какво и къде искат да учат, за да подготвят документите си. Процедурата по кандидатстването се осъществява в периода от януари до март.

Полезни връзки
www.studying-in-france.org – сайт за образованието във Франция
www.if-medped.org – всичко за образованието във Франция

Share this

Submit your comment