FAQ4UNI

Радина Павлова, Право в Хайделберг

Първо и най-важно: не е лесно. Балът, за специалността Law, не е висок, особено с оглед на нашите оценки е направо абсурден (около 2.0 -2.2, мисля). Лично аз приложих към документите за кандидатстване и сертификати за участие в проекти, олимпиади и т.н.,мотивационни писмаLebenslauf и подобни. Напълно излишно: всичко, което играе роля, е оценката от дипломата и наличието на DSD/DaF.

Университетът е стар, държи на традициите и независимо от това, че вероятно още към края на юли ще получите онлайн-потвърждение, че сте приети, чакате тихо и кротко официалното писмо, с което можете да се запишете, по пощата.

Началото е максимално улеснено, доколкото може да бъде с немската администрация. Откриване на банкови сметки, записване в университета(само на място!), общината, изваждане на Studierendenausweis са първите премеждия, с които се сблъскваш, след като си получил дългоочакваното писмо.

Преди офицалното начало на семестъра Auslandsamt организира за чужденците така наречените Orientierungstage, след които следва и истинското Ersti-Woche на Fachschaft-а. За първокурсниците се подготвят чисто информативни лекции, на които деканът подробно разяснява системата, Stadtrally, Kneipentour по известната UntereStraße. И за да не бъдете изненадани, да предупредя: още първата седмица се започва с учебния материал.

В първи семестър наистина целите в академичен план не са особено високи: важно е да си изградите навици за учене и да свикнете с новия начин на живот (битовите проблеми наистина не са за подценяване). Истински изпити във формата на казус, който трябва да решиш, всъщност все още няма. Има 2 пробни изпита, чиято единствена цел е сам да се ориентираш за нивото си.

Всъщност цялата система е подчинена на идеята за събиране на така наречените Schein-ове, необходимата предпоставка за явяване наStaatsexamen. За право те са общо два, разделени от задължителна двугодишна практика.

Прочети повече тук.

Share this

Submit your comment