Статистика

Тук можеш да намериш статистика относно броя събрани интервюта, разделени по държави, нива и специалности. Някои от интервютата може да се намерят в повече от една категория.

Брой събрани интервюта до сега: 545

По държави
Австралия (2), Австрия (21), Англия (96), Белгия (3), България (6), Германия (153), Гърция (3), Дания (24), Испания (9), Италия (15), Канада (3), Кипър (1), Китай (16), Корея (1), Малта (1), Мексико (1), Норвегия (4), САЩ (78), Словакия (2), Словения (1), Унгария (3), Франция (29), Холандия (55), Швеция (8), Швейцария (7), Южна Африка (2), Япония (1).

По нива
Бакалавър (381), Магистър (153), Докторантура (18), Еразъм (9), Друг обмен (1).

По специалности
Accounting (8), Architecture & design (19), Arts (20), Agriculture (1), Business & management (149), Biological sciences (10), Computer science & IT (47), Economics (67), Education (11), Engineering (30), Environmental sciences (7), Health care (21), International affairs &studies (33), Languages & Literature (18), Law (29), Marketing & Communications (62), Mathematics & Statistics (13), Military (0), Philosophy & religion (5), Physical sciences (16), Politics (30), Psychology & counseling (19), Recreation & fitness (0), Services (0), Social sciences (23), Tourism (11).

Disclaimer: Сборът на различните разбивки не отговаря на общия брой интервюта, защото за някой от интервютата липсва част от тази информация, а за други интервюта може да са едновременно в повече от една категория (няколко специалности, няколко държави и дори няколко нива).

Share this