FAQ4UNI

Както сами се досещате, специалността не е от най-популярните, главно защото в България подобни занимания не са много на почит. Всъщност в България такава специалност изобщо не съществува, най-близкият нейн еквивалент e педагогиката. Но за тези единици от вас, които биха били заинтересовани, позволете ми да ви въведа в невероятния свят на образователните и възпитателни науки […]