Разкажете ни какво е да си студент в чужбина. Уча в СУ “Св.Кл.Охридски” специалност теология. Бях по програма “Еразъм” за един семестър в Братислава, Словакия,Jan Amos Komenský, в йезуитския факултет по теология. Това беше от октомври 2010 г. до март 2011 г. Обучението беше различно с това, че културата и обичаите на хората са други. […]

Разкажете ни какво е да си студент в чужбина. Завършвам специалност славянска филология в СУ “Св. Кл. Охридски”, словашки профил. През летния семестър на учебната 2009/2010 г. бях на обучение по програма “Еразъм” в университета “Ян Амос Коменски” в Братислава, във факултета по философия – там не съществува факултет по класически и нови филологии или […]