Uni Heidelberg, pharmacy

Богомил Георгиев – Фармация в Хайделберг     

Първите четири семестъра фармация в университета в Хайделберг представляват Grundstudium (основно следване). По време на грундщудиума се изучават сравнително подробно природните науки – химия, биология, математика и физика. Следващите две години от следването се наричат Hauptstudium (главно следване). По време на тази част от следването акцентът пада върху предмети, които са по-тясно специализирани от изучаваните през първите две години. При хауптщудиума, както при грундщудиума, трябва да бъдат положени осем седмици труд. Последната година от следването е изцяло практическа. Самият университет за трета поредна година е в топ 3 на университетите в бундесрепубликата.bogomil

Според Богомил, за да следваш фармация, трябва да си преди всичко много организиран. Особено в Хайделберг, където първата година има 15 изпита, човек трябва да си състави много ясен план кога какво да прави. Търпението и способността да седиш с часове и да учиш като при други тежки специалности трябва също да е налице. Понеже фармацията е много всеобхватна сепциалност, не по-малко важно е разбира се разбирането на естествените науки и донякъде любовта към тях. Качествата, които човек евентуално придобива, ако разбира се справя със следването, са още по-голяма организираност и способност за по-лесно справяне със стресови и натоварени ситуации.

Богомил харесва най-вече няколко неща в Хайделберг. На първо място, чеградът е достатъчно компактен, за да не пътува с часове и да не се налагат прекачвания между транспортните средства, но в същото време не е малък град, а е пълен със много студенти и оживен. Заради многото студенти човек е почти винаги заобиколен от една културна, университетска атмосфера, която просто го предразполага да учи и да вижда положителното в специалността си. Още едно нещо, което студентът много харесва в Хайделберг, е, че е пълен с романтични и красиви места, които никога не му омръзват и всеки път той с удоволствие ги посещава.

Заради натоварения си график на студент по фармация Богомил няма много свободно време за развлечения. Все пак той ще запомни студентския си живот с веселите вечери, които той и неговите състуденти си устройват в съседните общежития за по 1-2 часа.

Богомил смята, че в повечето случаи следването в Германия не е песен. Има много моменти, в които човек трябва да стиссне зъби и да си спомни, че чрез усилията си инвестира в бъдещето си. Също така той съветва хората, които отиват в Германия, да бъда отворени към всички и всичко.

Човек има уникалния шанс да срещне хора от всякакви националности, етноси и религии и контактът с тази пъстра смесица от различни хора наистина обогатява.

Share this

Submit your comment