University of Cape Town, Master in Public Health

Име Pancho Mulongeni
Държава South Africa
Университет University of Cape Town
Специалност Master in Public Health
Сфера Health care
Ниво Master (Магистър)

За университета

Разкажи повече за твоята специалност (на какъв език е, как я избра, каква е нейната перспектива)? Ако протърсите в Уикипедия, ще разберете че това което уче е магистатура в общественето или публично здраве. Ние се занимваме с здравето на обшетеството, населението, и се опитваме да го разберем всестранно. Моята специалност е епидемиологията. Епидемилозите питат защо някой хора боледуват от определена болест, нампример СПИН, за разлика от други в едно население и кои са причините за това неравно разпространение на болести в ендо население. Ние използваме повече количествени методологии, но качествени метдологии също се използват в академични проучвания за общественото здраве. Не е достатъчно да се преброят болните в едно население или да се прогнозира колко хора ще страдат от определена болест, нужно е също да се разкаже това което самите хора са преоделяли или страдали. Аз започвам проект в здравето на гей, бисексуални и други мъже, които имата сексуални отношения с мъже. Ще използвам математически модел да прогностикирам колко ефикасно ще бъде за тези мъже да взимат антиретровирални лекарства като профилактична мерка против заразяването с ХИВ по секуален път в Южна Африка. Моделът е всъщност симулация на епидемия в едно население. В определено население има мъже, които могат да имат мъже или жени за партньори. Използват се данни за средния брой партньори на година, средният период на сексуално отношение между двама мъже, вероятността за единият партньор да е серопозитивен, както и избора на сексуална практика (проникващ или приемващ анален секс, при което могат да се употребят презервативи понякога) за симулацията на сексуалния живот на вcеки индивид в населението за 20 години. После, се броят новите инфекции в това население. Целта на модела е да видим дали профилактичните лекарства могат да спрат масовото разпространяване на нови инфекции и така да бъдат нова добавка към големия брой средства за изкореняване на вируса в Южна Африка.

Кое ти хареса и не ти хареса в университета? Плюс е природната среда, планините на Кейп Таун са идеални за бягане. Университета има активна научна програма с различни лекции по теми свързани за публичното здраве, медицина и наука. Най-трудното е огромното неравенство, което се отразява в бездомните хора на улиците.

Какви международни студенти има? Има ли българско общество? В моя випуск има студенти от три континента, Африка, Америка и Европа. За жалост няма нито един Българин, освен мене, и аз съм също Намибиец при това (Намибия е съседна държава на Южна Африка). Има Българско общество в Кейп Таун, стига да го потърсиш.

Защо приеха теб? Приеха ме защо съм много печен…

За града и държавата

Кое ти хареса и не ти хареса в града? Южна Африка се нарича нацията на дъгата, защото имат толкова много култури, които си живеят заедно. Дъгата е също символ на ЛГБТ-то общество и Кей Таун е наистина Гей Капитал, в този смисъл, на Африка.

Финанси

Колко струва обучението и живота (храна, жилище, пътни разходи)? Не мога да кажа колко струва за Българин, понеже чужденци извън Южно-Африканското Икономическо Общество (група държави които имат споразумение подобно на това на членовете на ЕС) плащат около 5000 Евро на година (общо). Аз плащам толкова, понеже имам Намибийско гражданство.

Какви са възможностите за финансиране (заем, стипендия, други)? Университета има няколко стипендии за чужденци, макар да не са 100%.

Какви са възможностите за работa? Има работа в нашия институт по заразни болести, тъй като професорите често търсят студенти да им помагат с техните изучавания.

За финал

Какво правиш или ще правиш след завършване? Не знам още, но най-вероятно ще стана научен работник.

Смяташ ли да помогнеш на страната си след завършване и с какво? Ако не, защо? Имам две страни, Намибия и България и бих искал да помогна на двете.

Share this

Submit your comment